Vi bygger deres hytte- og boligdrøm

Vi bygger deres hyttedrøm

Hyttemodeller som blir tilpasset kundens behov

Vi tar gjerne en gjennomgang med dere på vårt kontor i Skien. Her kan vi i ro og fred diskutere alle muligheter når det gjelder utforming og materialvalg som den enkelte skulle ønske seg enten det gjelder byggesett eller nøkkelferdig hytte.

Våre modeller og referanser er kun en pekepinn på hva som kan være mulig å levere, og det er ofte behov for tilpasninger til tomta og solforholdene. Vi stiller gjerne opp på befaring på tomta sammen med kunden. Nøkkelferdig hytte med eller uten gravearbeide.

Vi leverer totalentreprise

Godkjent for ansvarsrett

Hvis du går med tanker om å bygge nytt hus, lage tilbygg eller påbygg, restaurering av eksisterende bygg eller annet, kan du lese mer om tjenestene våre. Vi leverer totalentreprise og er Godkjent for ansvarsrett.